Poniższy regulamin  jest obowiązujący w serwisie Kipek.pl

Regulamin odnosi się do kont użytkowników Kipek.pl oraz użytkowania strony.  

Strona

  Poniższy Regulamin odnosi się do dostępu oraz sposobów eksploatacji strony przez użytkowników.  Użytkownicy strony akceptują  respektują i powinni dostosować się do poniższego regulaminu.


1. Użytkowanie strony

Masz możliwość dostępu do Strony w celu zapoznania się z jej zawartością oraz podjęcia decyzji czy chcesz uczestniczyć w darmowej grze Kipek.pl dostępnej na Stronie. Zostając członkiem Kipek.pl zgadzasz się na przestrzeganie Regulaminu gry.

Nie możesz

  • Użyć kopi Strony w celach komercyjnych lub w jakikolwiek sposób wprowadzający w błąd co do zawartości strony
  • Zmienić czy modyfikować zawartości Strony;
  •  Publicznie pokazywać dystrybuować  czy też kopiować zawartości Strony

 
Informacje o prawach autorskich, logo oraz innych zawartości strony powinny pozostać niezmienione. Zawartość Strony traktowana jest jako własność intelektualna i podlega i jest chroniona przez prawo własności intelektualnej oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

2. Niedozwolone użytkowanie Strony

Jako użytkownik strony akceptujesz zakaz wprowadzenia na stronę i pobierania wszelkich nielegalnych, nie zgodnych z prawdą, nawiązujących do seksualnych praktyk, obrażających czy niecenzuralnych treści, które mogą naruszać czy modyfikować prawa autorskie, prawa do wizerunku, znak towarowy oraz Prawo własności intelektualnej i Prawo własności przemysłowej wszelkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz wszystkich osób trzecich.

Kipek.pl ma prawo do usunięcia wszelkich treści i materiałów wprowadzonych na stronie przez Użytkowników, jeżeli uzna że naruszają one Regulamin Strony i Regulamin gry.

Aby kopiować lub używać treść i zawartość strony (w celach innych niż wymienione w punkcie "Użytkowanie strony") należy wpierw pozyskać pisemną zgodę .

Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto Kipek.pl. Niedozwolone jest posiadanie kilku kont na jedne dane osobowe, zarejestrowane na  różne adresy email. Administracja Kipek.pl ma prawo do usunięcia kont jeżeli zajdzie podejrzenie złamania regulaminu.

Użytkowaniem może być osoba dorosła lub osoba, która ukończyła 13 lat i uzyskała zgodę opiekunów prawnych.

 3.Aktywacja konta w serwisie Kipek.pl

Serwis Kipek.pl dba o bezpieczeństwo w serwisie ,dlatego osoby (dalej użytkownicy) którzy wymienili punkty na daną nagrodę ,muszą zweryfikować swoje dane które zostało podane w procesie rejestracji.Aktywacje konta można przeprowadzić na dwa sposoby:

a)przesyłamy na adres kontaktowy serwisu scan dowodu osobistego osoby która założyła konto w serwisie (wszelka dokumentacja przesyłana do serwisu służy tylko i wyłącznie w celu zweryfikowania danego konta,dokumenty nie są udostępniane osobom trzecim a po weryfikacji zostają one usunięte z systemu)Przypominamy ,dane zarejestrowane w serwisie muszą się zgadzać z danymi na scanie dokumentu tożsamości ,w przypadku różnicy konto może zostać tymczasowo zablokowane

b)Wpłata kwoty 1 zł na konto bankowe serwisu ;użytkownik jeśli nie chce przesyłać swojej dokumentacji może zweryfikować swoje konto poprzez tradycyjny przelew bankowy w postaci kwoty 1 zł ,w tytule przelewu wpisując swój login z serwisu KIPEK.PL (Kwota weryfikacyjna nie jest zwracana) Przypominamy : Dane na przelewie muszą się zgadzać z danymi podanymi podczas procesu rejestracji ,jesli w danych będzie różnica konto może zostać tymczasowo zablokowane do wyjaśnienia

Kipek.pl

numer konta do wpłaty: MBANK

86 1140 2004 0000 3102 7378 2915 W tytule wpisując login z serwisu KIPEK.PL

Po dokonaniu przelewu weryfikacyjnego użytkownik zostaje powiadomiony o weryfikacji w przeciągu 24 h .Jeśli weryfikacja za pomocą przelewu jest pozytywna ,na konto użytkownika wpływa 100 pkt dopisywanych automatycznie do salda użytkownika (opcja ta dotyczy tylko weryfikacji za pomocą przelewu)

Uwaga:

Osoby ->użytkownicy którzy dokonali rejestracji wielu kont i zweryfikowali wiele kont ,opłaty weryfikacyjne nie podlegają zwrotom ,nagrody zostają anulowane a konta takich osób zostają wyłączone(zablokowane)

Administracja serwisu zastrzega sobie weryfikowanie wszystkich kont które powstają w serwisie kipek.pl


Weryfikacje konta można przeprowadzić w dowolnym momencie uczestnictwa na serwisie Kipek.pl


4. Reklamodawcy używający Strony w celach promocyjnych

 Jako reklamodawca używający Strony w celach promocyjnych zaświadczasz ze dostarczany materiał promocyjny:

  •  Jest zgodny z prawem regulującym gry hazardowe oraz prawem regulującym działalności reklamową i promocyjną w Rzeczpospolitej Polskiej,
5. Prawo Własności Intelektualnej

 

Prawo Własności Intelektualnej dotyczy  zawartości Strony materiałów na niej umieszczonych, będących własnością serwisu KIPEK.PL.

Administracja Kipek.pl jest właścicielem wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, loga i nazw handlowych zamieszczonych na stronie, również nazwy kipek.pl, loga kipek.pl itp.

 

5. Prywatność i dane osobowe

Wszystkie dane osobowe są zbierane i używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku oraz zgodnie z Polityką Prywatności serwisu, dostępną na Stronie.

Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przekazywanie  danych osobowych przez serwis kipek.pl podmiotom trzecim w celach wysyłkowych danego przedmiotu (przeważnie firm kurierskim i sklepom z którego nagrody są zamawiane)h z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Osoba rejestrująca się  zgadza się na otrzymywanie od serwisu Kipek.pl  i podmiotów z nią współpracujących ofert i informacji reklamowych (informacji handlowych), w tym też reklam i informacji promocyjnych napojów alkoholowych również przez fax, sms oraz email.

 

6. Gwarancje

Informacje i dane  udostępnione na Stronie przez Kipek.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Rejestrując się na stronie i korzystając z niej jesteś świadom, iż wykorzystując, przekazując czy bazując na podanych informacjach robisz to na własne ryzyko.

Kipek.pl udostępnia Stronę jako platformę dostarczającą darmową grę z nagrodami o nazwie Kipek.pl .Informacje i materiały zamieszczone na Stronie  nie podlegają reprezentacji i żadnym gwarancją ze strony serwisu.

Kipek.pl nie gwarantuje, że funkcjonowanie Strony będzie przebiegać bez zakłóceń i bez błędów. Nie gwarantuje również naprawy potencjalnych błędów technicznych ani że Strona i serwery, które ją udostępniają będą wolne od wirusów.

7. Dostawa wygranego produktu

Dostawa wygranego produktu odbywa się w przeciągu 30 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez stronę kipek.pl

Produkty dostarczane są za pośrednictwem poczty polskiej oraz kuriera ,oraz emailowo w przypadku doładowań do telefonów ,bonów i innych

Każdy produkt posiada gwarancje producenta .O wysyłce produktu dany zwycięzca zostaje informowany w osobnej wiadomości od serwisu Kipek.pl

Warunkiem otrzymania danej nagrody jest spełnienie kryterium opisanego w punkcie 3 bieżącego regulaminu.Brak spełnienia tego warunku powoduje zatrzymanie wygranej nagrody w stan oczekujący do momentu wykonania czynności opisanej w punkcie 3 bieżącego regulaminu


8. Praktyki hakerskie i wirusy

Istnieje możliwość, że Strona stanie się celem ataków osób trzecich, którym uda się pozyskać nieupoważniony dostęp do Strony i zmienić jej zawartość, przesłać wirusa, bądź inne szkodliwe oprogramowanie..

Kipek.pl  nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego ataku.

 

9. Strony internetowe będące w posiadaniu osób trzecich

Strona może zawierać materiały promocyjne i reklamowe oraz linki i przekierowania na inne strony internetowe i portale będące w posiadaniu osób trzecich. Te materiały promocyjne i linki są zamieszczane i udostępniane Stronie dla wygody i jej użytkowników i w celach informacyjnych. Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich. Zamieszczenie linków do stron internetowych osób trzecich na Stronie nie powinno prowadzić do wniosku, iż serwis Kipek.pl  jest powiązany z tymi stronami ani iż popiera treści na nich zamieszczone. Jeżeli klikniesz na link prowadzący do stron internetowych osób trzecich, zostaniesz na daną stronę przekierowany jednocześnie opuszczając Stronę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zamieszczenie linków do stron internetowych osób trzecich na Stronie nie oznacza, iż osoby trzecie mają prawo do użytkowania znaków towarowych, materiałów chronionych prawem autorskim, nazw handlowych czy loga będących w posiadaniu Kipek.pl.

 

10. Odpowiedzialność Kipek.pl

Administracja Kipek.pl nie ponosi odpowiedzialności za  utratę zysków użytkowników, ani za szkody fizyczne powstałe w wyniku użytkowania Strony czy spowodowane informacjami zawartymi na stronie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze, utratę lub fałszowanie danych, utratę zarobków, straty biznesowe ani utratę wartości firmy użytkowników strony

Serwis Kipek.pl może usunąć materiał promocyjny lub reklamowy zmieszczony na Stronie, który spowodował lub może spowodować powyżej wymienione straty i szkody.

 

11. Zamknięcie strony

Jeżeli naruszyłeś Regulamin Strony, nie masz pozwolenia na dalsze jej użytkowanie. Jeżeli jesteś w posiadaniu materiałów, kopi itp. odnoszących się bądź skopiowanych ze Strony  jesteś w obowiązku ich natychmiastowego zniszczenia. Każde naruszenie Regulaminu upoważnia Administratora serwisu Kipek.pl do zakazania Ci dostępu do Strony czy Twojego konta w grze Kipek.pl. Akcje te mogą być powzięte w trybie natychmiastowym.

 

12. Ogólne

Jeżeli przepis znajdujący się w Regulaminie straci swoją ważność  lub okaże się niewykonalny sytuacja ta nie będzie miała wpływu na ogół przepisów zawartych w Regulaminie.

 

13. Uwagi prawne

Strona jest skierowana jedynie do rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Strona i jej zawartość nie jest zgodna z przepisami obowiązującymi w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska. Jeżeli jesteś użytkujesz stronę przebywając poza Rzeczpospolitą, podejmujesz się działania na własne ryzyko.

Poniższy Regulamin podlega Polskiemu Ustawodawstwu, niniejszym strony podlegają jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polskiej.